Pozvánka na jednání VH svazku dne 28. 2. 2020

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte nám pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 28. února 2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystřec, čp. 182. Program: Zahájení, schválení programu Projekt společného IT pro členské obce a jimi zřízené organizace Rozpočet svazku na rok 2020 Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2020 – 2023 Strategický plán rozvoje DSO MSL na roky 2020 – 2025 Určení zástupce svazku v MAS ORLICKO, z.s. Společné projekty svazku Strategické plánování a profesionalizace VS v DSO MSL Reprezentační ples DSO MSL Projekty, do nichž je svazek zapojen…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019 – pasporty hřbitova

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019. Smlouva o dílo se týká zpracování pasportů hřbitova pro vybrané členské obce. Hlasování proběhne dnes, tj. 19. 2. 2019 od 8.00 hod. do 15.00 hod. Návrh usnesení: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019 mezi svazkem jako objednatelem a MDP GEO, s.r.o. se sídlem Masarykova 202, Luhačovice, IČO: 25588303, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna doby plnění a předání díla, uvedené v čl. II Smlouvy,…

Číst dále…

Výběrové řízení na projektového manažera svazku

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijme do svého pracovního týmu projektového manažera/projektovou manažerku. Pracovní poměr:                         Na dobu neurčitou Pracovní úvazek:                        1,0 Předpokládaný nástup:          duben – červen 2020 Finanční ohodnocení:             Dohodou Kvalifikační předpoklady pro zaměstnance: vzdělání: VŠ nebo SŠ s maturitou výborné organizační schopnosti, komunikativní a prezentační dovednosti výborný slovní i písemný projev schopnost analytického a tvořivého myšlení, schopnost operativního řešení problémů a práce v týmu časová flexibilita, pečlivost, spolehlivost a samostatnost, ochota dále se vzdělávat aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B Výhodou: znalost dotační politiky ČR a EU (národní i evropské zdroje a další možnosti financování projektů obcí a…

Číst dále…

Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 2/2019 a mimořádný členský příspěvek

Starostové členských obcí hlasují dnes, tj. 13. 1. 2020 v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. o následujících usneseních: č. VH/13/01/2020/1 Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 2/2019, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. VH/13/01/2020/2 Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje jednorázový mimořádný členský příspěvek pro rok 2020 ve výši 36 000 Kč/člen svazku k zajištění financování činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. III odst. 3 stanov v roce 2020.   Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhům usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ usnesení č.…

Číst dále…

Hlasování per rollam – akční plán strategického plánu svazku

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení akčního plánu Strategického plánu rozvoje svazku na období let 2020-2021. Hlasování proběhne v v úterý 17. 12. 2019 v době od 8.00 do 13.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje akční plán na období let 2020-2021, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a přílohou č. 2 Strategického plánu rozvoje DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2016-2021.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO: 12 ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0  Usnesení bylo přijato.  

Číst dále…