Pozvánka na jednání VH svazku dne 9. 3. 2023

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 9. března 2023 od 9.00 hodin v Kulturním domě v Petrovicích, čp. 80. Program: Zahájení, schválení programu Vyjádření ke stávající odpadové legislativě a žádost o její změnu Novela zákona o obcích a připomínka DSO v rámci připomínkového řízení ve spolupráci s PK  Projekt „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK) Personální obsazení kanceláře svazku s účinností od 1.5.2023 Společné projekty svazku Energetický management DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko Odborné poradenství DSO MSL v roce 2023 Hospodářská činnost svazku Přehled projektů Dotace…

Číst dále…

Hlasování per rollam – návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o.

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 23. ledna 2023 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení návrhu dodatkuk č. 4 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o. Návrh usnesení č. VH/23/1/2022: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci při likvidací odpadů mezi svazkem a společností EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71, IČ: 62525816, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úprava počtu kusů zapůjčených nádob na olej o objemu 240 l z důvodu ukončení členství obce Čenkovice ve svazku, a…

Číst dále…

Hlasování per rollam – dodatek č. 1 a 2 ke smlouvě o zřízení pověřence

Starostové členských obcí hlasují v době od 22. 12. 2022, 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení dodatků č. 1 a 2 smlouvy o zřízení funkce pověřence, vše v souvislosti se zrušením registrace svazku k DPH s účinností od 21. 12. 2022. Návrh usnesení č. VH/22/12/2022: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Mateřskou školou Albrechtice se sídlem Albrechtice 131, IČO 70993513, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k…

Číst dále…

Hlasování per rollam – Dodatek č. 5 k zakladatelské smlouvě, nové stanovy svazku, rozpočtové opatření svazku č. 4/2022

Starostové členských obcí hlasují v době od pondělí 19.12.2022, 7.00 hod. do úterý 20.12.2022, 15.00 hod. o schválení dodatku č. 5 k zakladatelské smlouvě, nových stanov, účinných od 1.1.2023, vše v souvislosti s ukončením členství obce Čenkovice ve svazku k 31.12.2022, a dále o schválení rozpočtového opatření svazku č. 4/2022. Návrh usnesení č. VH/20/12/2022/1: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko bere na vědomí, že zastupitelstva všech členských obcí svazku projednala na svém veřejném zasedání návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, jehož předmětem je ukončení členství obce Čenkovice v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko k…

Číst dále…

Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 3/2022

Starostové členských obcí hlasují ve čtvrtek 13. 10. 2022 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení následujícího rozpočtového opatření svazku č. 3/2022: Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 3/2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:PRO: 14ZDRŽEL SE: 0PROTI: 0 Usnesení bylo přijato. Hlasování o tomto usnesení se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH svazku dne 26.9.2022

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pondělí 26. září 2022 od 17.00 hodin v salónku Lounge v hotelu Mědínek Old Town, Palackého náměstí 316, Kutná Hora (http://www.medinek.cz/). Program: Zahájení, schválení programu Střednědobý výhled rozpočtu svazku na období let 2023-2026 Společné projekty svazku Projekt s názvem „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK) Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Vývoj cash flow 2022 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022 Zhodnocení činnosti a fungování svazku ve volebním období 2018-2022 Různé Diskuse, závěr Těšíme se na…

Číst dále…