Hlasování per rollam – dodatek č. 1 a 2 ke smlouvě o zřízení pověřence

Starostové členských obcí hlasují v době od 22. 12. 2022, 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení dodatků č. 1 a 2 smlouvy o zřízení funkce pověřence, vše v souvislosti se zrušením registrace svazku k DPH s účinností od 21. 12. 2022. Návrh usnesení č. VH/22/12/2022: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Mateřskou školou Albrechtice se sídlem Albrechtice 131, IČO 70993513, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k…

Číst dále…

Hlasování per rollam – Dodatek č. 5 k zakladatelské smlouvě, nové stanovy svazku, rozpočtové opatření svazku č. 4/2022

Starostové členských obcí hlasují v době od pondělí 19.12.2022, 7.00 hod. do úterý 20.12.2022, 15.00 hod. o schválení dodatku č. 5 k zakladatelské smlouvě, nových stanov, účinných od 1.1.2023, vše v souvislosti s ukončením členství obce Čenkovice ve svazku k 31.12.2022, a dále o schválení rozpočtového opatření svazku č. 4/2022. Návrh usnesení č. VH/20/12/2022/1: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko bere na vědomí, že zastupitelstva všech členských obcí svazku projednala na svém veřejném zasedání návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, jehož předmětem je ukončení členství obce Čenkovice v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko k…

Číst dále…

Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 3/2022

Starostové členských obcí hlasují ve čtvrtek 13. 10. 2022 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení následujícího rozpočtového opatření svazku č. 3/2022: Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 3/2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:PRO: 14ZDRŽEL SE: 0PROTI: 0 Usnesení bylo přijato. Hlasování o tomto usnesení se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH svazku dne 26.9.2022

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pondělí 26. září 2022 od 17.00 hodin v salónku Lounge v hotelu Mědínek Old Town, Palackého náměstí 316, Kutná Hora (http://www.medinek.cz/). Program: Zahájení, schválení programu Střednědobý výhled rozpočtu svazku na období let 2023-2026 Společné projekty svazku Projekt s názvem „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK) Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Vývoj cash flow 2022 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022 Zhodnocení činnosti a fungování svazku ve volebním období 2018-2022 Různé Diskuse, závěr Těšíme se na…

Číst dále…

Hlasování per rollam – Rozpočtové opatření svazku č. 2/2022

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 12. 9. 2022 v době od 7.00 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 2/2022. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 2/2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:PRO: 14ZDRŽEL SE: 0PROTI: 0 Hlasování se zúčastnily všechny členské obce.

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH dne 23. 6. 2022

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 23. června 2022 od 9.00 hodin v Kulturním domě v Petrovicích, čp. 80. Program: Zahájení, schválení programu Aktuální informace o činnosti MAS ORLICKO, z.s. Vedení účetnictví svazku Závěrečný účet svazku za rok 2021 Rozpočtové opatření svazku č. 1/2022 Spolupráce s Policií ČR, OO, Lanškroun Společné projekty svazku Projekt s názvem „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK) POV PK 2022 – Poskytování odborného poradenství členským obcím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v roce 2022 Hospodářská činnost…

Číst dále…