Starostové a místostarostové členských obcí svazku

V pondělí 5.11.2018 proběhlo poslední ustavující zasedání v členské obci našeho svazku. Na nové volební období 2018-2022 byly novými zastupitelstvy členských obcí svazku zvoleni níže uvedení starostové a místostarostové. Přejeme jim mnoho úspěchů v řízení obce a těšíme se na pokračování dosavadní výborné meziobecní spolupráce.

Číst dále…

Pozvánka na jednání valné hromady svazku dne 16.11.2018

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 16. listopadu 2018 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná, čp. 76 Program: Zahájení, schválení programu Představení zástupců členských obcí svazku po komunálních volbách 2018 Představení zaměstnanců svazku Volba orgánů svazku Určení způsobu volby Volba předsedy svazku Volba místopředsedy svazku Odvolání a volba členů kontrolní komise Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 Žádost o poskytnutí finančního daru (MAS ORLICKO, z.s.) Společné projekty svazku Hospodářská činnost svazku Kulturní akce svazku…

Číst dále…

Pozvánka na 6. setkání starostů k projektu CSS

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na 6. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v pátek 16. listopadu 2018 od 9.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná, čp. 76 Program: Prezence účastníků Zpráva o činnosti CSS Prodloužení projektu CSS Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS Závěr Těšíme se na setkání s Vámi. S úctou Petr Helekal, předseda svazku Oficiální pozvánka ke stažení ZDE.

Číst dále…