Hlasování per rollam dne 22. 12. 2020

Starostové členských obcí hlasují v úterý 22. 12. 2020 v době od 11.15 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení následujících usnesení. Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhům usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

Číst dále…

Zrušení jednání valné hromady svazku dne 22.12.2020

Vážená paní, vážený pane,oznamujeme Vám, že jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se mělo konat v úterý 22. prosince 2020 od 9.00 hodin ve společenském sále Kulturního domu v Žichlínku, čp. 63, se z epidemiologických důvodů ruší. O usneseních, která měla být valnou hromadou projednána na jejím veřejném jednání, bude hlasováno formou per rollam, o čemž budete informováni na těchto webových stránkách. Petr Helekal, v.r.předseda svazku Mgr. Lenka Bártlová, v.r.manažerka svazku Oficiální zrušení jednání VH naleznete ZDE.

Číst dále…

Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 22. 12. 2020

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v úterý 22. prosince 2020 od 9.00 hodin ve společenském sále Kulturního domu v Žichlínku, čp. 63. Program: Zahájení, schválení programu Členské příspěvky svazku s účinností od r. 2021 Členské příspěvky MAS ORLICKO, z.s. za rok 2021 Rozpočtové opatření svazku č. 5/2020 Rozpočet svazku na rok 2021 Stanovení ročních odměn vedoucího zaměstnance Personální obsazení svazku od 1. 1. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice s názvem „Projektový manažer/projektová manažerka“ Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 Informace MAS ORLICKO, z.s. a MAS Lanškrounsko,…

Číst dále…

Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 4/2020

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 23.11.2020 v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 4/2020. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 4/2020, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:PRO: 14ZDRŽEL SE: 0PROTI: 0 Usnesení bylo přijato. Hlasování se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

Číst dále…

Výběrové řízení na projektového manažera/projektovou manažerku

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijme do svého pracovního týmu projektového manažera/projektovou manažerku. Pracovní poměr:                         Na dobu neurčitouPracovní úvazek:                        1,0Předpokládaný nástup:          listopad 2020 – leden 2021Finanční ohodnocení:             Dohodou Kvalifikační předpoklady pro zaměstnance: vzdělání: VŠ nebo SŠ s maturitou výborné organizační schopnosti, komunikativní a prezentační dovednosti výborný slovní i písemný projev schopnost analytického a tvořivého myšlení, schopnost operativního řešení problémů a práce v týmu časová flexibilita, pečlivost, spolehlivost a samostatnost, ochota dále se vzdělávat aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B Výhodou: znalost dotační politiky ČR a EU (národní i evropské zdroje a další možnosti financování projektů obcí a jejich…

Číst dále…

Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 11. 9. 2020

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 11. září 2020 od 10.30 hodin na sále Kulturního domu v Petrovicích, čp. 80. Program: Zahájení, schválení programu Personální obsazení svazku od 1. 9. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice s názvem „Projektový manažer/projektová manažerka“ Rozpočtové opatření svazku č. 3/2020 Společné projekty svazku Zlepšení strategického plánování a profesionalizace VS v DSO MSL Společné IT pro členské obce a jimi zřízené organizace Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Rozdělení…

Číst dále…