Hlasování formou per rollam – dovybavení kanceláří svazku

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o dovybavení kanceláří svazku na adrese Dobrovského čp. 630, Lanškroun. Hlasování proběhne dnes, tj. 21.8.2019 v době od 11.30 do 17.00 hod. Návrh usnesení: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala dovybavení kanceláří svazku, konkrétně podesty před kanceláří manažerky, nábytkem dle grafického zpracování a cenové nabídky, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla pořízení předmětného nábytku schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje manažerku svazku zajištěním objednávky a dodání předmětného nábytku. Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO: 9…

Číst dále…

POZOR! Před návštěvou naší kanceláře nejprve volejte

POZOR! Stále platí výzva pro návštěvníky naší kanceláře, která se nachází v budově ZŠ Dobrovského v Lanškrouně, že není možné vstupovat za bezpečnostní zábrany u budovy, které jsou tam postavené z důvodu opravy střechy. Před návštěvou, prosím, volejte na tel. č. 733 714 700-1, budete do budovy vpuštěni (a z budovy vypuštěni 😄) hlavním vchodem školy. Děkujeme za pochopení. Mgr. Lenka Bártlová manažerka svazku

Číst dále…

Přijmeme uklízečku kanceláří svazku

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijme uklízečku kanceláří svazku, které se nachází v budově ZŠ Dobrovského na adrese Dobrovského čp. 630, Lanškroun. Prostory k úklidu zahrnují kompletní mezonetový byt o velikosti 3+1, 2x sociální zařízení, úklidovou místnost a prostory schodiště a chodeb. Frekvence úklidu: 2x týdně (úterý, pátek) v odpoledních hodinách mimo pracovní dobu, 2x do roka sezónní úklid včetně mytí oken. Nástup možný IHNED.  Se zájemcem bude uzavřena dohoda o provedení práce. Zájemci se mohou hlásit na tel. č.: 733 714 700 nebo na e-mailu: dsomsl@dsomsl.cz.

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – pasporty VO a pasporty hřbitovů

V období od 22. 7. 2019, 16.00 hod. do 23.7.2019, 12.00 hod. bude probíhat hlasování valné hromady svazku (zástupců členských obcí) o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh smlouvy o dílo mezi svazkem jako objednatelem a DATA PROCON s.r.o. se sídlem Palackého třída 768/12, Brno, IČO: 25315056, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování pasportu veřejného osvětlení pro 11 členských obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 239 800 Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy o…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – plány rozvoje sportu

V pondělí 24.6.2019 bude v čase od 14.00 do 17.00 hod. probíhat hlasování valné hromady svazku (zástupců členských obcí svazku) formou per rollam o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh smlouvy o dílo mezi svazkem jako objednatelem a Ing. Pavlem Kovaříkem se sídlem Obroková 283/23, Znojmo, IČO: 76233006, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování plánů rozvoje sportu pro 12 členských obcí DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 281 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy o dílo.“…

Číst dále…