Valná hromada svazku jednala 11.12.2015

  V pátek 11.12.2015 již naposledy v letošním roce jednala valná hromada svazku.     Na programu měla: Zahájení, schválení programu Informace MAS Orlicko Rozšíření členské základny a změna názvu svazku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Stanovy svazku účinné od 1.1.2016 Postoj obce Ostrov k probíhajícím projektům svazku Informace ze zasedání ZO Čenkovice dne 10.12.2015 Projekt SMO – Centrum sdílených služeb Telekomunikační služby Veřejné osvětlení v obcích Mobilní radar na měření rychlosti Rozpočtové opatření č. 3/2015 Členské příspěvky na rok 2016 Rozpočtový výhled svazku na roky 2016-2018 Rozpočtové provizorium na rok 2016 Inventarizace majetku 2015 Dílčí přezkoumání…

Číst dále…

Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko rozšířil své řady o obec Ostrov

Tisková zpráva, 30.11.2015 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko schválil na své listopadové valné hromadě přijetí obce Ostrov za svou – již 9. členskou obec. „Jsem skutečně rád, že se řady našeho svazku po 3 letech jeho fungování rozšiřují o další členskou obec, jakou je obec Ostrov. Považuji to za ocenění naší práce, kterou prezentují jednak úspěšně dokončené dotační projekty jako je projekt bioodpadů či protipovodňových opatření, ale troufám si říci, že i efektivní meziobecní spolupráce v rámci našeho mikroregionu,“ uvádí předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal. Svazek byl založen v prosinci roku 2012 obcemi Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná,…

Číst dále…

Valná hromada svazku jednala 19.11.2015

  Ve čtvrtek 19.11.2015 již pošesté v letošním roce jednala valná hromada svazku.     Na programu měla: Zahájení, schválení programu Kontrolní komise svazku kontrola provedená podle zák. o finanční kontrole dne 12.11.2015 volba komise na roky 2016-2018 Rozšíření členské základny svazku žádost obce Ostrov o přijetí nového člena informace o vývoji jednání s obcí Orličky, Čenkovice Informace – registrace stanov 2015 Informace – žádost o poskytnutí dotace z POV – drobné památky Informace k projektu SMO – meziobecní spolupráce – centrum společných služeb Informace z „odpadového semináře“ (EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN) Projekt centrálního sběrného dvora a sběrných míst Telekomunikační služby Průkazy energetické…

Číst dále…

Poslední leč v Horním Třešňovci

Myslivecké sdružení Třešňovské háje zve příznivce myslivecké kuchyně a dobré zábavy na tradiční „ poslední leč “, která se koná v sobotu 21. listopadu od 20:00 hod. v Kulturním domě v Horním Třešňovci. Od 17:30 hod. bude probíhat prodej jídel přes ulici.

Číst dále…